Adviesportaal
Image default
Rechten

Wat doet een advocaat erfrecht?

Iedereen maakt het weleens mee in het leven. Een naaste of geliefde komt tot overlijden. Dit kan er natuurlijk aan zitten te komen, door ouderdom of ernstige ziekte. Vaak is er dan een testament opgesteld waarin staat wie de erfgenamen zijn en wat zij precies zullen gaan erven. Bij plotseling overlijden kan het maar zo zijn dat er nooit een testament is opgesteld. Dan is daar het erfrecht. Het erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn en wat er wordt geërfd. De regels van het erfrecht zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Wat bepaalt het erfrecht?

Het erfrecht bepaalt dat alleen een echtgenoot/geregistreerd partner en bloedverwanten wat gaan erven. Er zijn vier groepen bloedverwanten.

De vier groepen zijn:

  • Echtgenoot/geregistreerd partner en de eigen kinderen
  • Ouders, broers en zussen. Als de broers en zussen niet meer in leven zijn, dan wordt dit overgedragen naar de kinderen.
  • Grootouders
  • Overgrootouders

Een ander woord voor het erfrecht, is ook wel de wettelijke verdeling. Er is wettelijk bepaald wie wat kan erven. Er is een lijst opgesteld, die zal worden gevolgd. Eerst zullen dus de echtgenoot en de eigen kinderen aan bod komen. Mochten deze er niet (meer) zijn, dan wordt gekeken naar diegene die dan het dichtst bij die persoon staat. Meestal zijn dat dan de ouders of broers en zussen. Stel dat er één broer was met drie kinderen, maar deze broer is al overleden. Dan krijgen de drie kinderen dat deel van de erfenis.

Advocaat erfrecht

Na het overlijden van een dierbare hebben nabestaanden veel vragen. Deze vragen kunnen dan gaan over de afwikkeling van het nalatenschap. Ook gebeurt het wel dat de erfgenamen het onderling niet over het nalatenschap uitkomen. Dan kan de hulp van een erfrecht advocaat worden ingeschakeld. Deze zal adviseren over vragen met betrekking tot het erven, maar zal ook ondersteunen als het gaat op gerechtelijk gebied.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een broer of zus al een deel van de erfenis zich eigen heeft gemaakt, of al veel spullen onterecht heeft meegenomen. Of dat er opeens een grote schuld op het pad komt, die moet worden afbetaald. Een advocaat erfrecht kan er voor zorgen dat de conflicten die onderling spelen op een veilige manier de wereld uit worden gehaald.