Adviesportaal
Image default
Rechten

Een arbeidsovereenkomst, wat houdt dat in?

Een arbeidsovereenkomst is van toepassing wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever. Arbeidsovereenkomsten vallen onder het arbeidsrecht van het wetboek dat de juridische verhouding tussen werknemers en werkgevers regelt en is een integraal onderdeel van het sociaal recht. Het arbeidsrecht kan opgedeeld worden in het individueel en het collectief arbeidsrecht. Het bevat regels rond onderwerpen zoals de arbeidsovereenkomst, loonsverplichtingen van de werkgever en het einde van de arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst bevat allerlei afspraken die vastgelegd worden tussen de werknemer en de werkgever, op basis van die afspraken zal de samenwerking verlopen. In de overeenkomst wordt gesteld dat de werknemer zich ertoe verbindt arbeid te verrichten voor de werkgever en dat voor een bepaalde verloning en voor een bepaalde tijdspanne. Verder zijn er nog andere eisen waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen. Er moeten bedingen in opgenomen zijn over wat er gebeurt wanneer het dienstverband beëindigd wordt, in de meeste gevallen gaat het dan om een concurrentiebeding en een relatiebeding. Natuurlijk is het als werknemer die bij een nieuwe baan komt niet leuk om na te denken over wat er zal gebeuren als de arbeidsovereenkomst plots wordt stilgezet, maar de bedingen zijn belangrijk zodat er achteraf geen mogelijkheid is tot discussie of betwistingen. 

Meestal wordt een arbeidsovereenkomst opgesteld door de werkgever en een juridisch adviseur of een juridische werknemer. De jurist ziet erop toe dat de nodige onderwerpen zijn aangehaald en beschreven volgens de regels van het arbeidsrecht. Ook worden de nodige bedingen met de nodige achtergrond erin opgenomen. Heb je als werknemer vragen bij formuleringen, de aard of bepalingen in de overeenkomst die je moet tekenen bij je nieuwe werknemer, kan je bij een advocaat Westland terecht. Die zal het contract nakijken en je vragen beantwoorden. Daarnaast zal hij ook jouw belangen verdedigen moest dat nodig zijn.

https://www.ebhlegal.nl