Adviesportaal
Image default
Verbouwen

Wat maakt een bouwrapport in de praktijk zo interessant?

Vandaag de dag kan er worden vastgesteld dat het merendeel van de mensen graag over een bouwrapport willen beschikken voordat ze overgaan tot het kopen van een bepaalde woning. Dat hoeft helemaal niet te verbazen, integendeel. Een bouwrapport is namelijk een zeer belangrijk document. Dit niet alleen omdat het een realistische indruk geeft van de staat van het pand, maar ook omdat ze je kan helpen om de aankoopprijs van je vastgoed te drukken. Wil jij ook graag meer te weten komen over het bouwrapport en hoe ze ook jou kan helpen om de kosten van je vastgoedinvestering te drukken? Dan is het zeker interessant om je even te verdiepen in de informatie die je terug kan vinden hieronder op deze pagina.

Wat is een bouwrapport?

Een bouwrapport is eigenlijk een soort van verslag welke wordt opgemaakt nadat er een bouwkundige keuring is uitgevoerd. Tijdens een dergelijke keuring wordt er door een expert vastgesteld of er sprake is van schade aan de woning of niet en indien ja welke kosten het herstellen van die schade met zich mee kan brengen. Daarnaast is het zo dat er ook wordt gecontroleerd of er bijvoorbeeld sprake is van achterstallig onderhoud of niet. Hier wordt in de praktijk vaak in de aanloop naar het kopen van vastgoed te weinig rekening mee gehouden. Toch is dit zeer belangrijk, want achterstallig onderhoud kan je zowel op korte als op lange termijn heel wat extra kosten opleveren. Daar zit je natuurlijk ongetwijfeld helemaal niet op te wachten, integendeel.

In ieder geval, het bouwrapport zorgt er dus in de praktijk voor dat je voor jezelf perfect kan uitmaken wat de echte marktwaarde is van een bepaald pand. Op deze manier voorkom je vooral dat er (veel) te veel wordt betaald voor het pand in kwestie.

Hoeveel kost het laten opmaken van een bouwrapport?

Het bouwrapport is een verslag dat gratis wordt verstrekt wanneer er een bouwkundige controle wordt uitgevoerd. Dit rapport kost op zich dus niets, maar dat geldt uiteraard niet voor de inspectie zelf. De kosten die je hiervoor moet betalen zijn afhankelijk van de grootte van het pand. Des te groter het pand is op vlak van oppervlakte, des te hoger ook de kosten voor de inspectie zullen uitvallen. In principe is het zo dat het laten uitvoeren van een dergelijke controle in de praktijk nooit meer kost dan ergens rond de 500 à 550 euro. In het bijzonder voor appartementen en kleine(re) woningen geldt dat de kosten veelal nog een stukje lager zijn gelegen.

 

Homekeur | Uw Bouwkundig Specialist.

 

Welke voordelen zijn er aan verbonden?

Het bouwrapport is een zeer belangrijk verslag voor potentiële kopers van vastgoed. Zoals eerder reeds aangegeven komt het niet zelden voor dat mensen in de praktijk veel te veel betalen voor het vastgoed dat ze willen kopen. Dat kan worden voorkomen wanneer je over een bouwrapport beschikt. Dit rapport wordt opgemaakt door een expert uit de bouwsector wat ervoor zorgt dat je altijd een realistisch beeld krijgt van het bedrag dat je maximaal zou moeten betalen voor je nieuwe vastgoed. Dit rapport vormt dan ook een uitstekend onderhandelingsmiddel. Het verkrijgen van een dergelijk rapport mag dan gepaard gaan met bepaalde kosten, deze haal je er in de praktijk doorgaans altijd eenvoudig uit omdat ze je helpt te besparen op de kostprijs van je woning.