Adviesportaal
Image default
Financieel

Jaarrekening, ook als niet verplicht

Dit artikel gaat over de jaarrekening die jaarlijks door een bedrijf of organisatie wordt opgesteld. Aspecten komen aan de orde als wat het is en de verplichting tot het opstellen.

Wat is een jaarrekening

Een jaarrekening wordt zoals de naam al aangeeft jaarlijks opgesteld en geeft de financiële toestand weer van een bedrijf of organisatie. Het maakt deel uit van het totale jaarverslag. Een jaarverslag is een overzicht van waar de organisatie in dat jaar zich mee bezighield. Naast de financiële kant die in de jaarrekening wordt behandeld, gaat het jaarverslag tevens over commerciële en personele zaken, en ook de doelstellingen van het bedrijf. In Nederland dient de jaarrekening minimaal te bestaan uit de balans, de winst- en verliesrekening, en een toelichting. De balans is een overzicht van bezittingen en schulden. In de winst- en verliesrekening worden de behaalde omzet en de kosten naast elkaar gezet. De toelichting verhaalt de totstandkoming van de cijfers. Als het bedrijf of organisatie tot een groep behoort, dient ook de geconsolideerde groepsjaarrekening te worden bijgevoegd. De jaarrekening wordt geregeld in art. 2:391 van het Burgerlijk Wetboek, alhoewel daarin de term bestuursverslag wordt gebruikt. De term jaarverslag wordt wel gebruikt. Het genoemde wetboek geeft aan dat het jaarverslag bestaat uit een jaarrekening, een bestuursverslag en ‘overige gegevens’. Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek luidt ‘De jaarrekening en het bestuursverslag’.

Verplichting

Niet elke onderneming heeft de verplichting om een jaarrekening te maken. Dat hangt namelijk van de rechtsvorm af. Besloten en naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen en cooperaties/onderling maatschappijen hebben die verplichting. De vennootschap onder firma (vof) en de eenmanszaak hebben die verplichting niet. Maar ook als een bedrijf geen verplichting heeft, kan het opstellen van een jaarrekening nuttig zijn. Het dwingt een onderneming om tenminste een keer per jaar goed stil te staan bij het reilen en zeilen van het bedrijf, en na te denken over de richting ervan. Niet iedere ondernemer, hoe succesvol dan ook in de andere aspecten van het bedrijf, is een goede boekhouder. Het opstellen van de jaarrekening uitbesteden is een goede optie. Op de website van actium.nl kun je lezen welke diensten zij aanbieden. Voor meer informatie kun je de website van Actium.nl bezoeken.

Soorten jaarrekeningen

Een bedrijf kan een interne jaarrekening opstellen, die enkel voor eigen gebruik is en doorgaans uitgebreider is dan de verplichte jaarrekening. Een enkelvoudige jaarrekening is de wettelijk verplichte jaarrekening van een bedrijf. De geconsolideerde jaarrekening is de eerdergenoemde jaarrekening voor groepen. De fiscale jaarrekening wordt opgemaakt voor de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. De fiscale winst kan een bedrag zijn dat anders is dan de winst die in de commerciële stukken staat vermeld.