Adviesportaal
Image default
Financieel

Constatering

Een officiële constatering bij een dubieuze debiteur kan alleen door een erkende deurwaarder worden uitgevoerd. Een constatering is een officieel proces-verbaal waarbij geprobeerd wordt om een factuur te innen. Dit gebeurt niet meer via een minnelijk incasso traject. Dit keer proberen we de factuur te verhalen via de rechtbank. Helaas is dit soms de enige manier waarop we een factuur kunnen verhalen. Helemaal als een debiteur na meerdere malen sommeren nog niet tot betaling overgaat. De deurwaarder gaat aan de slag om bewijs te verzamelen. De feiten worden verwerkt in een officiële constatering. De constatering wordt vervolgens aan de rechter overhandigd. Op basis hiervan gaat de rechter een uitspraak doen. De deurwaarder gaat hierbij proberen om via de rechtbank de factuur alsnog te innen. Helaas is dit soms de enige manier om een debiteur toch tot de betaling over te laten gaan.

Conservatoir beslag leggen voor de rechtbank uitspraak doet

Een deurwaarder gaat naast de constatering vaak over tot een conservatoir beslag. Hierbij wordt er beslag gelegd op bijvoorbeeld salaris of de woning van een debiteur. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de debiteur z’n geld kwijtmaakt en er niets gevorderd kan worden. Een conservatoir beslag wordt al uitgevoerd voor de rechter uitspraak gedaan heeft. Tot die tijd kan een debiteur bijvoorbeeld z’n woning niet verkopen of bij z’n bankrekening komen. Dit kan soms ook een hulpmiddel zijn om de debiteur tot betaling over te laten gaan. De enige manier om van de beslaglegging af te komen is door de vordering te voldoen. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen als u te maken heeft met een dubieuze debiteur!