Adviesportaal
Image default
Financieel

6 vragen die u moet stellen voordat u een lening ondertekent

Overweegt u een lening mee af te sluiten? Neem geen verantwoordelijkheid voor de schulden van iemand anders totdat u deze vragen stelt.

Als een vriend of familielid niet in aanmerking kan komen voor een lening op hun eigen, is er een kans dat ze je vragen om mee te tekenen. Dat betekent dat u in wezen garant staat voor de lening voor uw geliefde. Uw krediet en inkomen worden door de kredietverstrekker in overweging genomen bij de beslissing om de lening al dan niet goed te keuren of te weigeren, de lening zal op uw kredietrapport verschijnen en de schuldeiser kan proberen om van u te incasseren als de primaire kredietnemer niet betaalt.

Het afsluiten van een lening is een serieuze zaak. Uw kredietscore zal een klap krijgen als de primaire lener niet op tijd betaalt – en u zou kunnen worden gedwongen om de lening terug te betalen als de primaire lener stopt met betalen of overlijdt voordat de lening is afbetaald. En omdat de lening op uw kredietrapport staat, kan het moeilijk zijn om uw eigen financiering te krijgen als het lijkt alsof u te diep in de schulden zit. Om meer informatie te bekijken over de invloed op dit rapport verwijzen wij graag naar https://geldlenen-met-bkr.nl/ hier gaan ze namelijk dieper in op de invloed van een rapport. Lees deze goed door want deze informatie kan van cruciaal belang zijn bij het maken van keuzes.

Zoals u kunt zien, zijn er enkele grote nadelen van consigning. Maar je kunt nog steeds overwegen om het te doen om iemand van wie je houdt te helpen. In dat geval zijn er enkele grote vragen die de primaire lener moet beantwoorden voordat u uw naam ondertekend en ermee instemt de verantwoordelijkheid voor de schuld van die persoon te delen.

1. Waarvoor dient de lening?

Het mede ondertekenen van een lening om te betalen voor school of een auto voor woon-werkverkeer is heel wat anders dan het mede ondertekenen van een lening om een bruiloft of vakantie te betalen. Als je vriend of familielid geld moet lenen voor een belangrijk doel, ben je misschien eerder bereid om je eigen krediet op het spel te zetten om hun droom te laten uitkomen.

2. Hoe hoog is de lening?

Hoe groter de lening, hoe groter het risico dat u loopt wanneer u mede ondertekent. Immers, als u ermee instemt de verantwoordelijkheid te delen voor een persoonlijke lening van € 1.000, bent u maximaal € 1.000 kwijt als u de lening moet terugbetalen omdat de primaire lener dit niet heeft gedaan. Maar als u mede ondertekend voor een lening van € 50.000, kunt u een enorme som geld krijgen – of rechtszaken en een beschadigd krediet als u niet betaalt.

3. Waarom wil de geldschieter een mede-ondertekenaar?

Uitleners hebben soms een mede-ondertekenaar nodig om één reden: ze hebben geen vertrouwen in het vermogen of de bereidheid van de primaire lener om de lening terug te betalen. Kredietverstrekkers zijn experts in het inschatten van risico’s, dus als ze hebben besloten dat de primaire lener te riskant is om aan te lenen, moet u begrijpen waarom, omdat u het risico van niet-betaling op zich neemt.

Als de primaire lener niet in aanmerking kunnen komen, simpelweg omdat ze jong zijn en geen tijd hebben gehad om krediet op te bouwen, dat is iets anders dan iemand die niet in aanmerking kan komen voor een lening omdat ze in gebreke zijn gebleven bij elke lening die ze ooit hebben afgesloten. De persoon die u vraagt om mee te tekenen, vraagt u om uw krediet op het spel te zetten, dus ze zouden moeten vertellen waarom de geldschieter extra geruststelling nodig heeft.

4. Wanneer wordt de lening terugbetaald?

Als u mede ondertekend, heeft de schuld invloed op uw schuld/inkomensratio en dus op uw eigen vermogen om te lenen.Let dus goed op de risico’s die worden omschreven op https://geld-lenen-zonder-bkr.com/

Hoe langer de terugbetalingsperiode van de lening, hoe langer u wordt beïnvloed – en hoe groter de kans dat er iets misgaat en ervoor zorgt dat de lener moeite heeft om de lening terug te betalen. Als de lening die u wilt mede ondertekenen een kortere aflossingstermijn heeft, zal uw kredietrapport veel eerder vrij zijn van de lening. 

5. Wat is het plan voor terugbetaling?

Ontdek wanneer de primaire lener begint met betalen, waar het inkomen vandaan komt om die betalingen te doen, en hoe de lener van plan is ervoor te zorgen dat betalingen worden gedaan als zijn inkomen onderbroken.

U wilt ook bevestigen dat de primaire lener voldoende inkomen zal verdienen om de lening terug te betalen en dat hij een plan heeft — bijvoorbeeld geld sparen in een noodfonds — dus geen betalingen worden gemist bij een inkomensonderbreking. Anders kan een enkele gemiste betaling op de lening ernstige schade toebrengen aan uw kredietscore.

6. Kun je het je veroorloven om de schuld terug te betalen als de primaire lener dat niet doet?

Dit is een vraag die je jezelf moet stellen, want er is altijd een kans dat je vast komt te zitten met het terugbetalen van de lening. Zelfs als de primaire lener de intentie heeft om zijn of haar verplichting na te komen, kan overlijden, invaliditeit of langdurige werkloosheid dit eenvoudigweg onmogelijk maken.

Helaas, als u medeondertekent, kan de schuldeiser agressieve juridische stappen ondernemen tegen u om u te dwingen terug te betalen. U kunt niet alleen worden aangeklaagd, maar er kan beslag worden gelegd op uw loon, er kunnen pandrechten op uw eigendom worden geplaatst en uw krediet kan worden vernietigd.

Als het terugbetalen van de lening u financieel zou verlammen, kunt u besluiten dat u kan gewoonweg geen risico nemen op medeondertekening, zelfs als u de primaire lener vertrouwt en wilt helpen.

Meetekenen is een grote verplichting

Het medeondertekenen van een lening is een grote verplichting, en u kunt neem de beslissing niet lichtvaardig. Als iemand je vraagt om mede te tekenen voor een schuld die ze overwegen aan te gaan, moet je ervoor zorgen dat je eerst gedetailleerde antwoorden op al deze vragen krijgt. Door de juiste vragen te stellen, kunt u een volledig geïnformeerde keuze maken over de financiële verplichting die u aangaat.

 

https://geldlenen-met-bkr.nl/minileningen/1500-euro-lenen/