Adviesportaal
Image default
Bedrijven

Palletstellingen – 4 aandachtspunten voor een veilig magazijn

De toenemende drukte in de Nederlandse warehouses als gevolg van verder groeiende e-commerce en thuisbezorging leidt tot meer verkeer en grotere kans op aanrijdingen in de magazijnen. Hetzij tussen trucks onderling, hetzij tussen trucks en de in het magazijn aanwezige palletstellingen.

Gelukkig neemt ook het veiligheidsbesef bij veel ondernemingen hand over hand toe. De impact van een schade is veel groter dan vaak gedacht. Vallende pallets, verbogen liggers en kromme jukken zijn niet alleen bijzonder ongewenst maar veroorzaken ook wachttijden, en maken dat een deel van het magazijn tijdelijk niet beschikbaar is met alle gevolgen van dien.

De mogelijkheden om schade en stilstand te minimaliseren zijn onder te verdelen in een aantal categoriën:

  1. Gedrag
  2. Ontwerp
  3. Bescherming
  4. Controle

Gedrag

Veiligheidsbewustzijn is de belangrijkste sleutel tot een veilig magazijn. Dat begint met manier waarop medewerkers en management gezamenlijk met veiligheid om willen gaan, waarbij kennis, kunde en openheid van belang zijn. Het management ontwikkelt een systeem waarin de medewerkers zich vrij voelen om ontstane schades, of gevaarlijk situaties, te melden. Daarbij zijn ook hulpmiddelen beschikbaar zoals voorzieningen op de reach- en heftrucks die een impact registreren. Daarbij worden chauffeurs opgeleid middels herhaalcursussen voor het bedienen van hun specifieke apparatuur. Tenslotte zorgt de onderneming ervoor dat de medewerkers de kennis hebben om mogelijk gevaarlijke situaties te herkennen en proactief te handelen. De medewerkers die iedere dag in het magazijn werken zijn de ogen en oren die leiden tot een veilige werkomgeving.

Ontwerp van palletstellingen

Om schades aan de palletstellingen te voorkomen, is de ontwerpfase van je magazijn van groot belang. Enerzijds wil een onderneming zoveel opslagcapaciteit als mogelijk, maar houdt in je ontwerp rekening met rijrichtingen, werkdruk, scheiding van mens en machine, en gangpadafmetingen. Betrek in een vroeg stadium eventuele externe partijen bij het ontwerp. Iedere reachtruck heeft een ander minimaal gangpad nodig, en de logistieke werkwijze die je hanteert kan invloed hebben op je optimale ontwerp. Waar ga je orderpicken? Waar zet je je bulkvoorraad? Hoe ga je om met afwijkende formaten pallets? Allemaal vragen die je zelf kunt beantwoorden, maar waarbij de input van een specialist mogelijk nieuwe, betere zienswijzen op kan leveren.

Bescherming van palletstellingen

Palletstellingen zijn niet ontworpen om de impact van een reachtruck van een paar ton, met een snelheid van 10 kilometer per uur te kunnen weerstaan. Ze zijn ontworpen om veel zware pallets te kunnen dragen, en om niet voortschrijdend te bezwijken bij een impact. Om die reden zijn aanvullende beschermingen verplicht. Denk hierbij aan:

–          Framebeschermers op de kopse zijde van de stellingen

–          Framebeschermers bij onderdoorgangen onder de palletstellingen door (zie afbeelding)

–          Vlonders of gaasroosters boven diezelfde onderdoorgangen en overal waar kleine(re) pallets bewaard worden

–          Gaasachterwanden op alle enkelzijdige stellingen waar medewerkers achterlangs kunnen lopen.

Controle

Het laatste aandachtspunt is een strict controlebeleid. Palletstellingen moeten jaarlijks gekeurd worden vanuit de arbo-wetgeving (Palletstellingen zijn een arbeidsmiddel) en eventuele schades moeten gerepareerd of vervangen worden.

Daarnaast is het van belang dat medewerkers zelf schades constateren. Een schade kan een potentieel gevaar zijn waarmee je niet wil wachten tot de jaarlijkse inspectie dit aan het licht brengt. Creëer een werkomgeving waarbij je medewerkers dagelijks tijdens hun werk ook kijken naar schades aan de palletstellingen en houdt maandelijks of tweemaandelijks eigen inspectierondes om vroegtijdig te kunnen handelen.

Door te investeren in bewustwording, opleiding, ontwerp, bescherming en controle draag je bij aan een veilige werkomgeving en minimaliseer je de kosten voor stilstand en herstel van je palletstellingen.

https://magazijn.nl/palletstellingen