Adviesportaal
Image default
Bedrijven

Een notaris inschakelen

Soms ontstaan er situaties in het leven waarbij een notaris heel handig is. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom je eventueel een notaris nodig zou kunnen hebben. Je kunt bijvoorbeeld een notaris inschakelen als je besluit een huisje te kopen. Of wat dacht je van het laten opstellen van een testament? Een notaris kan jou helpen bij essentiële zaken. Hij of zij is deskundig en verschaft jou juridisch advies en is hierbij zowel onafhankelijk als onpartijdig. Transparantie is erg belangrijk en daarom legt een notaris alle afspraken vast in de zogenaamde notariële akte.

Gelden beheren

Je kunt een derdengeldenrekening aanvragen bijvoorbeeld. Een derdengeldenrekening noem je ook wel een kwaliteitsrekening. Dit is een bankrekening voor het beheren van gelden die van derden zijn (en dus niet toebehoren aan een notaris). Dit kunnen gelden zijn die geparkeerd worden. Een wederpartij of client stort het geld en vervolgens dient hier even niks mee te gebeuren. Het geld wordt op een later moment aan de begunstigde uitgekeerd. De notaris heeft het geld als het ware in beheer. Deze gelden vallen niet in het vermogen van een notaris. Gaat een notaris onverhoopt failliet bijvoorbeeld, dan zijn deze gelden ‘veiliggesteld’. De notaris mag het geld absoluut niet gebruiken voor privédoeleinden. Een derdengeldenrekening aanvragen is dus vaak een heel goed idee.

Een kwaliteitsrekening

Een kwaliteitsrekening wordt alleen gebruikt voor bepaald geldverkeer waarbij de notaris op een directe manier bij betrokken is. Dit is zo wettelijk bepaald. De overdracht van een woning bijvoorbeeld is een situatie die vaak voorkomt. Als jij een woning koopt, dien je het geld op de kwaliteitsrekening van je notaris te storten. De notaris houdt dit geld vervolgens voor jou als koper. Nadat de overdracht van de woning geslaagd is, gaat de notaris het geld voor de verkoper houden. Onder geen beding mag de notaris ingezet worden om te fungeren als bank.

Uitzonderingen

Zoals in elke situatie bestaan er weleens uitzonderingen. Een notaris mag geld uitbetalen aan een andere notaris onder hele strikte voorwaarden (er moet bijvoorbeeld sprake zijn van samenhangende transacties). Daarnaast kan een bank als voorwaarde stellen dat er andere schilden dan de hypothecaire geldlening mogen worden uitbetaald. Dit dient dan wel ergens vastgelegd te worden.

https://bundelpay.nl/derdengeldenrekening-notaris/