Adviesportaal
Image default
Bedrijven

Direct ontslagen?

Ben jij direct ontslagen zonder dat er sprake is geweest van een opzegtermijn? Dan noem je dat ontslag op staande voet. Dat is erg vervelend aangezien jij op deze manier tijdelijk zonder werk zit en wellicht voor de lange termijn geen geld binnenkrijgt. Indien je het ontslag aan ziet komen kan je tenminste op zoek gaan naar een nieuwe baan en voor het moment van afscheid een nieuwe werkgever vinden. Dat is helaas niet het geval bij ontslag op staande voet. Aangezien werkgevers gebonden zijn aan bepaalde regels kunnen zij jou niet zomaar ontslaan. Hier moeten bepaalde procedures voor gevolgd worden.

Reden voor ontslag

De reden voor ontslag op staande voet moet gegrond zijn. Dit mag immers niet zomaar gebeuren aangezien jij als individu bepaalde rechten hebt. Daarom moet er sprake zijn van een dringende reden waarbij de werkgever geen toestemming nodig heeft van de kantonrechter. Onder dringende reden wordt bijvoorbeeld diefstal verstaan, dit is een reden voor een werkgever om een werknemer direct te ontslaan. Dit geldt tevens bij een grove belediging van een werknemer richting een werkgever of als er sprake is geweest van fraude en mishandeling. Verder heeft het weigeren van werken zonder dat hier een reden voor is vaak als gevolg dat de werkgever een werknemer mag ontslaan op directe basis.

Onderzoek

Het is dus belangrijk dat een werkgever op het moment van ontslag duidelijk maakt wat de reden hiervoor is. Jij hebt hier als werknemer recht op en als jij geen reden krijgt dan mag je naar de rechter gaan. Indien jij geen reden weet dan mag je onderzoek hierna doen. Hierbij kan je achterhalen bij de werkgever wat de reden is voor ontslag. Verder kan de werkgever voordat hij of zij besluit iemand te ontslaan ook onderzoek doen naar de reden waarom een werknemer bijvoorbeeld niet komt opdagen.

Rechter en advocaat

Misschien dat jij het als werknemer niet eens bent met jouw ontslag of misschien dat jij ontslagen bent zonder dat hier een duidelijke reden voor is gegeven. Als dit het geval is dan jij jouw ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Als het zo blijkt te zijn dat het ontslag van jou niet rechtsgeldig is dan kan je een WW-uitkering krijgen. Verder kan je gedurende dit proces een advocaat inschakelen die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. In zo’n geval kan een advocaat jou helpen bij het bereiken van een overeenkomst waarbij jij als individu geëerd wordt. Het is immers niet rechtvaardig om zomaar ontslagen te worden zonder reden.

Kom op voor je recht

Misschien dat jij iemand bent die benadeeld is door een werkgever. In zo’n geval kan het lijken alsof de macht tegen je is gekeerd en je geen kans maakt om verandering te faciliteren. Toch is het mogelijk om dit te bereiken door proactief te zijn. Doe onderzoek naar de reden voor je ontslag en bekijk of deze reden gegrond is. Mocht dit niet zo zijn dan kan jij via de juridische weg rechtvaardigheid behalen.

Kijk op de website van Omnius Advocaten voor meer informatie.