Adviesportaal
Image default
Woningen

Hypothecair krediet: waarvoor dient de ESIS?

huis te huur

Als kredietnemer krijgt u bij het aanvragen van een hypotheek altijd ESIS-documenten van de bank of kredietbemiddelaar. Wat doet het?

Wat is ESIS en wat is zijn functie?

ESIS-European Standardization Information Sheet-is een gestandaardiseerd informatieblad. Het bestaat uit 15 onderdelen die alle kenmerken van het aangevraagde krediet dekken. Deze worden bepaald door de Europese MCD-richtlijn.

ESIS moet systematisch en volledig en zonder afwijking worden uitgevoerd.

De kredietgever of tussenpersoon moet dit document zorgvuldig van A tot Z lezen met de potentiële kredietnemer; hij kan een kopie ontvangen voordat hij het eigenlijke kredietadvies ontvangt. ESIS is 14 kalenderdagen geldig.

Welke rubrieken staan er op de ESIS?

Inleiding: kredietomschrijving, lenersnaam, druk- en vervaldatum, verschil tussen ESIS en kredietadvies

De belangrijkste kenmerken van krediet: totale terugbetaling (kapitaal + rente + alle kosten in de werkelijke jaarlijkse rente, de noodzaak om een ​​garantie te vestigen)

Debetrente en andere kosten: geef de verschillende rentetarieven (maandelijks en jaarlijks) van de kredietgever, het werkelijke jaarlijkse rentepercentage en eenmalige of reguliere uitgaven met betrekking tot de kredietgever aan

  • Frequentie en aantal stortingen
  • Aflossingsbedrag per termijn
  • Beschrijving afschrijvingstabel
  • Aanvullende verplichtingen
  • Vooruitbetaling
  • Variabele kenmerken

Overige rechten van de kredietnemer: beschrijving van de geldigheidsduur van het kredietvoorstel

Klachten: klanten kunnen bij verschillende instellingen een klacht indienen over krediet

Niet-nakoming van kredietgerelateerde verplichtingen: de gevolgen van de kredietnemer in geval van wanbetaling, de situatie waarin de kredietgever het krediet kan beëindigen

Aanvullende informatie: aangeven dat de kredietnemer recht heeft op een “ontwerpkredietovereenkomst”, dat wil zeggen kredietadvies

Toezichthoudende instantie

Waarvoor dient de ESIS?

Aangezien dit informatieblad verplicht is en een duidelijke structuur heeft, kunnen potentiële kredietnemers gemakkelijk de voorstellen van verschillende kredietverstrekkers vergelijken, de resultaten evalueren en weloverwogen beslissingen nemen.

Dit is een van de verplichtingen die de MCD-richtlijn oplegt aan kredietverstrekkers en tussenpersonen: consumenten die op zoek zijn naar hypothecair krediet gratis transparante informatie verstrekken over het aangevraagde krediet.

Daarom is voor potentiële leners transparante informatie opgenomen in ESIS en APR.

appartement kopen

https://be.propenda.com