Adviesportaal
Image default
Aanbiedingen

Kies voor betrouwbare kinderopvang voor uw kind

In Nederland is het steeds meer gebruikelijk dat beide ouders werken. Dat betekent dat je op tijd op zoek moet gaan naar goede en betrouwbare kinderopvang in Groningen of ongeacht in welke provincie je woont. Vaak is het nodig dat je je kind al aanmeldt voor de geboorte omdat plaatsen bij kinderopvangcentra schaars zijn. Veel ouders kiezen er daarom ook voor om enkele dagen in de week niet te werken of thuis te werken zodat hun kind die dag niet naar de opvang hoeft. Anderzijds is het voor de ontwikkeling van kinderen heel goed dat ze al op jonge leeftijd contact hebben met leeftijdgenootjes. Daarvoor is de opvang of peuterspeelzaal heel geschikt.

Problemen met het vinden van goed personeel

Kinderopvangcentra hebben vaak moeite met het vinden van goed personeel. Een vacature kinderopvang in Groningen kan soms lastig worden ingevuld omdat er zich geen geschikte kandidaten melden. Voor het werk in de kinderopvang is een specifieke opleiding nodig, het is niet zo dat ‘iedereen’ in de kinderopvang kan werken. Je moet immers weten hoe je met kinderen omgaat. Ook EHBO voor kinderen maakt onderdeel uit van de opleiding.

Kennismaken met de opvang

Veel ouders vinden het belangrijk dat ze weten waar hun kind terechtkomt als het naar de opvang gaat. Daarom kun je voordat je je kind de eerste keer brengt kennismaken. Je ontmoet de leidsters en ziet waar je kind zal verblijven. Voor baby’s en peuters zijn er bedjes en wiegjes zodat ze rustig kunnen slapen. De oudere peuters worden beziggehouden met spelen en knutselen. Vaak staan er meerdere leidsters op een groep zodat ieder kind genoeg aandacht krijgt en ze de kleintjes goed in de gaten kunnen houden.

Complete opvang voor alle leeftijden

Op steeds meer plaatsen wordt de opvang voor kinderen gecombineerd. Als je kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat kan de opvang op dezelfde locatie. Zodoende komt je kind terecht op een locatie die hij of zij al kent. Dat maakt het allemaal een stuk minder lastig om te wennen. Hier kan je kind buitenschoolse opvang krijgen tot het moment dat je zoon of dochter naar de middelbare school gaat. De kosten voor kinderopvang worden deels vergoed via de Belastingdienst. Hoeveel vergoeding je krijgt hangt af van het inkomen van de ouders. Je kunt de vergoeding aanvragen vanaf het moment dat je kind naar de opvang gaat.