Adviesportaal
Image default
Aanbiedingen

Waarom outplacement zo waardevol is

Het zoeken naar een nieuwe baan biedt veel nieuwe kansen en perspectieven, maar brengt tegelijkertijd ook veel onzekerheid met zich mee. Zou mijn nieuwe baan wel net zo veel betalen als ik had en wie zit er nu nog op mij te wachten zijn veel gehoorde vragen van oudere werknemers die ontslagen worden.

Werkcontact Outplacement helpt oudere medewerkers op een positieve en gemotiveerde manier in het zoeken naar een nieuwe baan elders. Dat doet Werkcontact op een praktische, enthousiast en resultaatgerichte manier. De medewerker wordt op een positief kritische manier begeleid naar een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever. Middels outplacement wordt de medewerker in een korte tijd weer arbeidsmarkt fit gemaakt. Het outplacementtraject begint meestal met een oriënterend gesprek waarin wordt afgetast of de werknemer en coach va Werkcontact Outplacement bij elkaar passen. Ook dient dit gesprek er voor om goed in te schatten aan welke  hulp iemand nodig heeft, een passend plan van aanpak op te maken en wat de kosten van outplacement zullen zijn.

In het outplacementtraject kunnen verschillende modules worden opgenomen zoals het intakegesprek (standaard), meerdere individuele coachingsgesprekken, interactieve workshops, scholing/opleiding, LinkedIn trainingen, sollicitatietraining aangevuld met test-, jobsearch en hunting naar verborgen vacatures Gedurende het gehele programma werkt de medewerker samen met één persoonlijke outplacementadviseur/coach.

Waarom zijn outplacement trajecten van Werkcontact Outplacement zo waardevol?

•    Outplacementtrajecten bieden een nieuw perspectief voor ontslagen medewerkers.
•    Outplacement via Werkcontact Outplacement is altijd maatwerk door de individuele benadering
•    Medewerkers worden veelal ambassadeur van de organisatie waar zij gewerkt hebben
•    Intensieve begeleiding gedurende het traject samen met een ervaren loopbaanadviseur.
•    Werkcontact Outplacement heeft een groot netwerk van werkgevers waardoor medewerkers snel van werk naar werk begeleid kunnen begeleiden.

Tot slot heeft Werkcontact Outplacement een aantoonbaar slagingspercentage van bijna 90 procent. Daarmee behoort het bedrijf al jaren tot de topspelers in de outplacementmarkt.

https://www.outplacementverzekering.nl