Adviesportaal
Image default
Dienstverlening

Bodemonderzoek voor aankoop grond

Bodemonderzoek voor aankoop grond

Wanneer u een stuk grond koopt, kan het maar zo zijn dat u een verzoek krijgt om de bodem te laten onderzoeken. Het is namelijk zo dat er in de bodem een hoop archeologische vondsten gedaan kunnen worden. Het is natuurlijk niet van boven te zien waar deze vondsten zich precies bevinden en daarom is het belangrijk dat hier goed onderzoek naar gedaan wordt. Er zijn speciale bureaus die deze onderzoeken uitvoeren zodat er goed gekeken wordt naar wat er in de grond gevonden kan worden. In deze tekst gaan we u uitleggen wat zo’n bodemonderzoek precies is, maar ook waarom deze uitgevoerd moet worden. Tevens laten we u zien hoe u het beste contact met ons kunt opnemen. Via de volgende link Transect vindt u namelijk meer informatie over alles wat wij voor u kunnen betekenen. Daarnaast vindt u ook alle informatie die u nodig heeft om contact met ons op te kunnen nemen.

Wat is een archeologisch onderzoek precies?

Eerst is het dan belangrijk dat u weet wat een archeologisch onderzoek precies is. Bij zo’n onderzoek wordt er namelijk in de grond gekeken of er archeologische vondsten gedaan kunnen worden. Het is natuurlijk niet nodig om dan de hele grond overhoop te halen. Er wordt dan gekozen om gedeelte uit de grond te halen. Vervolgens wordt er gekeken of er in dat kleine gedeelte toevallig archeologische resten gevonden worden. Wanneer dat het geval is, is er ook vaak sprake van meer archeologische vondsten. Er wordt dan dus vervolgens ook een opgraving gedaan. Mocht er in de zoektocht niets gevonden worden dan is de kans ook heel groot dat er verder geen archeologische vondsten gedaan worden op deze plek. Er hoeft dan vervolgens dus ook geen opgraving gedaan te worden op de plek waar het onderzoek uitgevoerd is. Al met al wordt er dus gekeken of de kans aanwezig is dat er vondsten gedaan kunnen worden en wanneer dat het geval is wordt er een opgraving gedaan.

Wordt er altijd een opgraving gedaan?

Toch is het niet zo dat er altijd een onderzoek moet plaatsvinden. In sommige gevallen is dat wel het geval, maar dus niet altijd. Waar ligt dat dan aan? Dat heeft te maken met een aantal verschillende voorwaarden. Een daarvan is de diepte waar op gegraven moet worden. Vanaf een bepaalde diepte is het pas mogelijk dat er archeologische vondsten gedaan kunnen worden. Alles wat zich boven die diepte bevindt, wordt niet meegerekend en wanneer u dus aangeeft dat u maar tot een bepaalde diepte gaat graven, is het ook niet nodig dat er een onderzoek plaatsvindt. Ook kan het zijn dat er voor u al mensen op die plek gegraven hebben. Ook dat maakt het vervolgens onnodig om op die plek precies te gaan graven. Er is immers op die plek al een onderzoek gedaan naar de archeologische vondsten en er is niets gevonden of er heeft op dat moment al een opgraving plaatsgevonden waardoor het dus niet nodig is om nogmaals een onderzoek uit te voeren. De gemeente geeft aan of dit nodig is of niet. Mocht het zo zijn dat u een onderzoek uit moet voeren dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens op bovenstaande site. Ook vindt u daar meer informatie over ons.

https://transect.nl/