Adviesportaal
Image default
Dienstverlening

Wat zijn de taken van de bedrijfsarts?

In Nederland is de arbowetgeving de basis voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid. Werkgevers voorkomen dat zij boetes krijgen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid door aan alle verplichtingen van de Arbowet te voldoen. Dat zij hun organisatie hiermee gezond houden, is nog veel belangrijker. Volgens de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) is het als je werkgever verplicht om een basiscontract te hebben met een arbodienst. Het behoort tot de taken van een arbodienst om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Hierbij zijn verschillende professionals betrokken, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige. In dit artikel gaan we in op de vraag: wat doet een bedrijfsarts

Wet verbetering poortwachter

In eerste instantie denken de meeste mensen bij het fenomeen arbodienst aan verzuimbegeleiding. Dat komt doordat de Wet verbetering poortwachter werkgevers verplicht om samen met de werknemer en de arbodienst te zorgen dat de zieke medewerker zijn werkzaamheden zo spoedig mogelijk weer kan hervatten. Werkgevers zijn verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor een werknemer die ziek is. Volgens de wet moet de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse opstellen en een advies uitbrengen. Op basis daarvan is het mogelijk om samen met de zieke werknemer een plan van aanpak op te stellen voor de re-integratie. 

Wat doet een arbodienst en wat zijn de taken van de bedrijfsarts

• Zieke werknemers verantwoord en zo snel mogelijk weer aan het werk helpen;

• Verzuimbegeleiding met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid; 

• Het houden van een open spreekuur voor werknemers;

• Preventiecheck: onderzoek gericht op het verkorten van het verzuim;

• Het voeren van overleg met de preventiemedewerker van de organisatie; 

• Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden; 

• Periodiek medisch onderzoek (PMO) naar de gezondheidsrisico’s van individuele werknemers. 

Specialist op het gebied van werk en gezondheid

Een bedrijfsarts is specialist op het gebied van werk en gezondheid, brengt onafhankelijk advies uit aan werkgevers en werknemers en heeft een medisch beroepsgeheim. Veel werkgevers vragen zich af wanneer het voor de werknemer mogelijk of verplicht is om de bedrijfsarts te consulteren. Daarop luidt het antwoord dat iedere medewerker het recht heeft om naar de bedrijfsarts te gaan voor gezondheidsvragen die persoonsgericht zijn en in relatie tot het werk staan. Daarvoor is er speciaal een open spreekuur. Werkgevers horen hun medewerkers hier actief op te wijzen.