Adviesportaal
Image default
Vervoer en transport

De toekomst van de e-step

De elektrische mobiliteitssector evolueert en groeit voortdurend. Verschillende onderzoeken hebben vastgesteld en voorspeld dat de elektrische step markt zal groeien met 27% tegen het jaar 2025. Een elektrische step kopen wordt namelijk steeds toegankelijker.

Luchtvervuiling en meer specifiek, broeikasgassen (BKG) zijn de belangrijkste drijfveren van de verandering naar een duurzame persoonlijke mobiliteit. Hier dragen elektrische vouwfietsen ook een deel aan bij. Wellicht is het daarom een idee om op zoek te gaan naar de beste elektrische vouwfiets.

We kennen allemaal de impact die de pandemie veroorzaakt door Covid-19 heeft gehad en we hebben de effecten ervan op ons leven kunnen verifiëren. Als het op mobiliteit aankomt, zijn we zeker meer beperkt en begrensd geworden. Elektrische mobiliteit is echter een geschikte oplossing voor de situatie geworden en kan gemakkelijk aan onze vervoersbehoeften worden aangepast. Bovendien kunnen we niet ontkennen dat de voordelen ervan gunstig zijn, niet alleen voor de huidige situatie en de pandemie, maar ook op lange termijn.

Verwacht wordt dat de sector van de micro-mobiliteit zich na de pandemie sterk zal herstellen. De prognoses zijn vooral gebaseerd op het gemak waarmee de gebruikers van elektrische scooters toegeven te rijden en op het grotere bewustzijn van hygiëne. Persoonlijke mobiliteitsvoertuigen krijgen de voorkeur boven het openbaar vervoer, vanwege de grotere mate van onafhankelijkheid en de geringere blootstelling aan contact met derden.

Effecten

De belangrijkste effecten zullen vooral te maken hebben met de vervuiling en vooral met de vermindering daarvan. Verwacht wordt dat alternatieve vervoermiddelen geleidelijk de plaats van de auto zullen innemen. Hierdoor zullen meer groene ruimten en voetgangersgebieden vrijkomen.

Aan de andere kant zullen we minder verkeer en verzadiging van voertuigen op de wegen zien. Momenteel zijn er alternatieven in de vorm van openbaar vervoer, maar als gevolg van covid-19 en de sociale afstand die het vereiste, besloten meer mensen hun toevlucht te nemen tot elektrische voertuigen.

Dit proces zal blijven evolueren en zal ons nog minder afhankelijk maken van het verkeer en het openbaar vervoer.

Tenslotte zullen in de nabije toekomst meer en meer mensen de economische waarde van de elektrische mobiliteit inzien. Investeringen in een elektrische scooter zijn gebaseerd op de initiële aankoop en het onderhoud en opladen dat niet meer dan 20 euro per maand kost. Bovendien zijn de hulpbronnen die worden bespaard bij het parkeren en opslaan een andere belangrijke factor om rekening mee te houden.

De behoeften van de toekomst

De toekomst van elektrische mobiliteit weerspiegelt onze behoeften en ons aanpassingsvermogen. Woon-werkverkeer op een ecologische en economische manier is een van de doelstellingen van veel mensen. Elektrische voertuigen zijn efficiënter en voordeliger, zowel voor onze dagelijkse routines als voor ons milieu. Deze nieuwe manier van pendelen zal ons nog onafhankelijker maken en tegelijkertijd meer aandacht schenken aan de zorg voor het milieu.