Adviesportaal
Image default
Woningen

De rol van een notaris bij het kopen van een huis

Zodra je een huis wilt kopen is het verplicht om een notaris in te schakelen. Dit komt doordat een notaris als enige bevoegd is om een woning over te dragen. Hiervoor stelt hij notariële aktes op die nodig zijn voor het kopen van een huis. In deze blog lees je verdere informatie over de rol van een notaris bij het kopen van een huis.

Waarom naar de notaris?

Een notaris stelt dus notariële aktes op voor het kopen van een huis. Hierin staat onder andere vastgelegd welke financiële verplichtingen je hebt. Voor het kopen van een huis heb je vaak een koopakte, leveringsakte en hypotheekakte nodig. Daarnaast voert de notaris ook andere werkzaamheden uit die nodig zijn om een huis te kopen. Voorbeelden hiervan zijn het controleren of de verkopers bevoegd zijn om het huis te verkopen; het houden van toezicht op de afgifte van de bankgarantie en het onderzoek doen naar erfdienstbaarheden. Verder is de notaris degene die controleert of de volledige koopsom is gestort. Ook is hij degene die de koopsom vasthoudt totdat het huis werkelijk op de naam van de koper staat. Deze gelijke oversteek biedt extra zekerheid. Vaak voert een notaris zijn werkzaamheden zelfstandig uit en hoeven de kopende partij en verkopende partij alleen nog zijn werk eventueel na te lezen en een handtekening te zetten.

Op welk moment schakel je een notaris in?

Meestal wordt een notaris ingeschakeld op het moment dat een huis daadwerkelijk gekocht gaat worden. Dan moet het huis wisselen van eigenaar en moet er vaak een hypotheek aangevraagd worden. Daarvoor is notarieel werk nodig. Vaak is het gebruikelijk dat de kopende partij de notaris uitkiest en de notariële kosten betaald.

Koop- en leveringsakte

De notaris is degene die de koop- en leveringsakte opstelt. In de koopakte staat de aankoopprijs en opleverdatum vastgelegd. Deze is besproken met de kopende en de verkopende partij. In de leveringsakte staat vastgelegd dat op een bepaald moment de woning op de naam van de koper komt te staan. Zodra beide aktes door de kopende en verkopende partij getekend zijn, kan het huis officieel overgedragen worden. De notaris zorgt er na de ondertekening nog voor dat het huis wordt ingeschreven en de aankoopprijs wordt overgemaakt. Hierna is het huis werkelijk overgedragen.

Hypotheekakte

Een notaris stelt de hypotheekakte op. Kort gezegd legt de notaris hierin vast dat je met een huis als onderpand een geldlening hebt bij een hypotheekverstrekker. Dit houdt in dat de hypotheekverstrekker het recht heeft het huis te verkopen, zodra je niet meer aan de afgesproken betalingsverplichtingen kunt voldoen. Dit recht vervalt zodra je de hypotheek volledig hebt afgelost. Zodra de hypotheekakte is opgesteld en getekend, kan het huis gekocht worden.

Wat kost een notaris?

Wat de diensten van een notaris kosten, kan erg verschillen per notariskantoor. Omdat je als koper van een huis degene bent die bepaald welke notaris ingeschakeld wordt, is het aan te raden om de prijzen en diensten van verschillende notarissen goed te vergelijken en van elkaar af te wegen. In het geval dat je een nieuwbouwwoning koopt, is er vaak al een projectnotaris aangewezen. Dat betekent dat je de notaris niet zelf mag kiezen. Verder koop je een nieuwbouwwoning ‘vrij op naam’. De verkoper neemt dan de kosten van de overdracht op zich, zoals de kosten voor de leveringsakte. De notariële kosten voor de hypotheekakte betaal je wel zelf.