Adviesportaal
Image default
Zakelijke dienstverlening

De brandoverslag berekenen is een essentieel onderdeel van brandpreventie

Wanneer er een brand uitbreekt in een gebouw, is het van groot belang dat de brand niet overslaat naar andere gebouwen in de buurt. Met andere woorden: de zogenaamde ‘brandoverslag’ moet zoveel mogelijk worden beperkt. De gerelateerde term ‘branddoorslag’ betekent het doorslaan van een brand door een wand of plafond naar een andere ruimte. Een maximaal uitbreidingsgebied wordt vastgesteld om te voorkomen dat een brand zich ongehinderd verspreidt. Door dit maximum wordt namelijk de snelheid van de brandoverslag en branddoorslag beperkt. Een gebouw moet dan ook voldoen aan een WBDBO-eis, die volgens het Bouwbesluit is samengesteld uit drie deelaspecten: vlamdichtheid, stabiliteit en thermische isolatie. De mate van brandoverslag en branddoorslag is hierbij vastgelegd conform de normen NEN 6068 en 6069.

Duidelijkheid over de maatregelen om brandoverslag te beperken

RBG is een specialist die voor u de berekening van brandoverslag kan uitvoeren. Naast dit specialisme zijn zij ook in staat u te adviseren over de eventuele maatregelen die u moet nemen om aan de wetgevingen te voldoen, of om uw pand en de aangesloten of nabijgelegen panden nog brandveiliger te maken. Gevels, daken en openingen kunnen bijvoorbeeld, op basis van de berekening en het advies van RBG, meer brandwerend worden gemaakt. Ook wordt u op de hoogte gebracht van andere soorten brandwerende voorzieningen die de brandoverslag en branddoorslag beperken. Zo voorkomt u effectief een uitslaande brand en kan er controle hierover worden gehouden. Een berekening van de brandoverslag is dus een essentieel onderdeel van het totaalpakket van brandpreventiemaatregelen voor uw pand.

Een geavanceerd rekenprogramma

RBG geeft u, na uw offerte-aanvraag, direct duidelijkheid over de effectiviteit van uw huidige brandwerende voorzieningen. Op basis van deskundig advies en nauwkeurige berekeningen kunt u anticiperen op de middelen die nodig zijn. Tevens weet u meteen welke huidige voorzieningen al wel effectief zijn, zodat u kosten bespaart op nieuwe brandpreventieve maatregelen. Voor alle data wordt een geavanceerd rekenprogramma gebruikt, die de kans op brandoverslag zelfs per afzonderlijk raamdeel kan vaststellen. Neem contact op met de specialisten van RBG voor meer informatie.

https://rbg-bv.nl/