Adviesportaal
Image default
Zakelijk

Waarom OR training?

 

Een ondernemingsraad (ook wel kortweg OR genoemd) heeft een belangrijke taak. In een OR worden de belangen van het personeel binnen een bedrijf of organisatie behartigt. Dit is de plek waar een democratisch gekozen representant (of meerdere representanten) van het personeel kunnen uitspreken en kenbaar kunnen maken wat er speelt onder het personeel, waar behoefte aan is, wat goed gaat en wat minder goed gaat binnen het bedrijf. Een OR is dus een plek waar representanten van zowel personeel als management bij elkaar komen om situaties en zaken te bespreken die het hele bedrijf aangaan. Je kunt je voorstellen hoe belangrijk de taken van OR-leden zijn. En dat er bepaalde vaardigheden voor nodig zijn om deze taken effectief en efficiënt uit te voeren. Daarom is het aan te raden OR-leden binnen je organisatie, bedrijf of onderneming een OR training aan te bieden.

Wat behelst een OR training?

Een OR training kan verschillende functies vervullen. Omdat de taken van OR-leden zo uiteenlopend zijn en zulke diverse vaardigheden en kennis vereisen zijn er meerdere soorten en typen OR trainingen te vinden. Een snelle zoektocht op het internet zal je al gauw een hoop inspiratie en ideeën opleveren voor een OR training die geschikt is voor jouw ondernemingsraad. Er zijn trainingen die gericht zijn op organisatie- en ondernemingsrecht, communicatie, human resource management (HRM), vergader- en onderhandelvaardigheden, (sociale) psychologie, et cetera. Er zijn trainingen en cursussen speciaal voor nieuwe OR-leden, voor vertrouwenspersonen en voor secretarissen en voorzitters.

Optimaal functioneren in een diverse groep

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat diverse groepen de beste beslissingen nemen. Dit gaat echter niet zomaar vanzelf: er zijn bepaalde vaardigheden voor nodig. OR-leden weten vaak zelf waar ze moeite mee hebben of tegenaan lopen. Informeer waar het meeste behoefte aan is of wat het meest op prijs zou worden gesteld binnen de OR van jouw bedrijf of organisatie.

https://www.academy4-or.nl/or-trainingen/