Adviesportaal
Image default
Onderwijs

Wat zijn de huidige vernieuwingen in het onderwijs?

Het is al jarenlang bekend dat het onderwijs een sector is die altijd veel ontwikkelingen en vernieuwingen doormaakt. Over de jaren heen is het onderwijs heel anders geworden dan het ooit begonnen is. Vroeger was het bijvoorbeeld heel normaal dat jongens en meisjes gescheiden naar school gingen. Tegenwoordig gaan jongens en meisjes vaak samen naar dezelfde school. Het is in deze huidige tijd haast ondenkbaar dat jongens en meisjes naar aparte scholen zouden moeten gaan. DIt is niet de enige ontwikkeling die het onderwijs heeft meegemaakt, er zijn nog veel meer ontwikkelingen aangezien vernieuwend onderwijs al jarenlang een bekend gegeven is. 

Vernieuwingen qua docenten  

Een eerste verandering ten opzichte van vroeger is dus het feit dat jongens en meisjes vroeger naar andere scholen gingen. Tegenwoordig is dit geen denkbaar scenario meer en gaan jongens en meisjes samen naar dezelfde school en zitten ze met elkaar in de klas. Er zijn in het onderwijs nog meer veranderingen op het gebied van geslacht. Vroeger stonden er bijvoorbeeld meer mannen voor de klas, tegenwoordig staan er juist meer vrouwen dan mannen voor klas. Ook de leraren zelf maken over de jaren heen verschillende persoonlijke ontwikkelingen door. Bijvoorbeeld om hun persoonlijke effectiviteit te vergroten. 

Vernieuwende lesmethoden  

Een ander ding dat over de jaren sterk is veranderd in het onderwijs zijn de lesmethoden die in het onderwijs worden gebruikt om leerlingen nieuwe dingen te leren. Vroeger werd voor het leren van taal aan leerlingen bijvoorbeeld een systeem gebruikt met woorden als aap, noot mies. Dit systeem is tegenwoordig verouderd en wordt niet gebruikt. Het systeem met woorden dat tegenwoordig wordt gebruikt om taal te leren aan kinderen is een methode met de woorden maan, roos, vis. Over de tijd heen worden lesmethodes dus aangepast zodat ze moderner worden en meer aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen die er iets van zouden moeten leren. 

Vernieuwende materialen 

Personen en lesmethoden binnen het onderwijs zijn dus de laatste tijd heel erg veranderd. Echter niet alleen het onderwijs maakt door de jaren hene heel veel verschillenden ontwikkelingen door. De wereld buiten het onderwijs ontwikkelt en verbeterd door de jaren heen vanzelfsprekend ook. De laatste jaren heeft de wereld veel verschillende technologische ontwikkeling ondergaan. Heel erg veel verschillenden dingen zijn moderner en meer digitaal geworden. Deze technologische hebben ook het onderwijs bereikt. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld heel erg gebruikelijk dat er binnen het onderwijs gebruik wordt gemaakt van digitale middelen zoals laptops of tablets. Vroeger was van deze digitale middelen nog geen sprake.