Adviesportaal
Image default
Afvalverwerking

Afvalwaterzuivering

De kosten van het Nederlandse afvalwaterzuiverings systemen kosten het land ongeveer 1.3 miljard euro. Deze kosten lopen onder andere zoveel op omdat het afvalwater lange afstanden aflegt door middel van pompinstallaties en zo uitkomt bij een grote afvalwaterzuivering.

Zuivering van water

De dimensionering, het ontwerpen en beheren van een afvalwaterzuivering zijn belangrijk voor mens en milieu en ook voor uw portemonnee. Na een initiële investering kan vuil water worden omgezet in water dat kan worden hergebruikt voor bijvoorbeeld spoelwater of irrigatie. Een standaard waterinstallatie is vaak toepasbaar en altijd goed functioneel. Wanneer de standaard afvalwaterzuivering niet toepasbaar is zal deze nieuw ontworpen worden en voorzien van de juiste technologie en technieken voor een oplossing op maat.

Mobiele waterzuiveringen

Naast de afvalwaterzuiveringen die worden geïnstalleerd zijn er ook prefabricated units. Elke conditie van deze zuiveringssystemen zal moeten worden aangepast aan de omgeving zodat deze elke keer optimaal wordt toegepast. Deze techniek van afvalwaterverwerking is optimaal wanneer er een grote mate van flexibiliteit wordt vereist voor een klus. Deze unit beschikt over een voorbehandelings unit, biologische zuiverings unit en slib ontwaterings unit. Een extra mogelijkheid is om de waterinstallatie uit te breiden met een tertiaire behandelingsfase.

 

De tertiaire waterzuivering is er op gefocust dat stoffen als fosfor, stikstof en een groot deel van de BZV en gesuspendeerde vaste stoffen worden verwijderd uit het water.