Adviesportaal
Image default
Aanbiedingen

Mediation Utrecht

Als je een conflict hebt op het gebied van echtscheiding of arbeidsbemiddeling is de gang naar Mediation Utrecht het meest verstandige dat je kunt doen. Je moet het er wel samen over eens zijn, dat een gang naar de rechter moet worden voorkomen. Een rechterlijke uitspraak is immers bindend en vindt plaats op basis van dwang. Bij mediation wordt gestreefd naar een onderhandelingsresultaat met een oplossing die voor alle partijen tevredenstellend is. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat de beide partijen samen tot een oplossing willen komen. Een mediator kan maar weinig doen als er geen gesprek mogelijk is.

 

Wat is mediation?

Bij Mediation Utrecht gaan twee partijen die samen een conflict hebben naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in conflictbemiddeling. Een mediator heeft een heel andere rol dan een rechter. Die luistert naar het verhaal van de beide strijdende partijen en besluit wat de oplossing voor het probleem is. Dat is arbitrair. Bij een rechterlijke uitspraak is minstens één van de strijdende partijen niet blij met de uitkomst. Een mediator is iemand die niets anders doet dan een gesprek tussen de strijdende partijen faciliteren. Het effect is, dat de partijen elk de gelegenheid krijgen om hun argumenten naar voren te brengen. Anderzijds zijn ze gedwongen om te luisteren naar de ander.

 

Gesprekken structureren

Als mensen met elkaar in conflict zijn is er geen bereidheid om naar elkaar te luisteren. Dat kan betekenen dat er alleen maar tegen elkaar wordt geschreeuwd, of dat er helemaal niet meer wordt gecommuniceerd. Een mediator brengt weer een gesprek op gang, maar dan duidelijk gestructureerd. Ieder krijgt evenveel spreektijd en als de één praat moet de ander zijn mond houden. De mediator bemoeit zich niet inhoudelijk met wat er wordt gezegd. Hij zorgt er wel voor dat alles wat is gezegd op een overzichtelijke wijze wordt genoteerd. 

 

Succes van Mediation Utrecht

Als alle partijen hun zegje hebben gedaan, worden de resultaten van de gesprekken onder leiding van de mediator besproken. Sommige onderwerpen worden net even anders benoemd, waardoor argumenten ineens in een andere context komen te staan. Vanuit die bespreking begint er al een oplossingsrichting te ontstaan. De mediator werkt die oplossing uit en zo ontstaat er een plan waar beide partijen zich grotendeels in kunnen vinden. Bij Mediation Utrecht komt het er dus op neer dat de focus op de emotionele ruzies wordt verschoven naar een constructief gesprek, waarbij weer naar elkaar wordt geluisterd en rekening wordt gehouden met elkaar.

 

Snel naar een oplossing

Het is voor een succesvol resultaat met behulp van mediation noodzakelijk dat de strijdende partijen een eind willen maken aan hun conflict. Als ruzie maken het enige is dat wordt nagestreefd, zonder enig ander doel, is een rechtbank de juiste plek om tot een oordeel te komen. De mediator draagt inhoudelijk niets bij aan de discussie. Hij is de scheidsrechter, die argumenten wellicht op een andere wijze zal benoemen of ze in een andere context zet. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Als het tot een oplossing komt is dat vooral te danken aan de beide strijdende partijen.

 

Meer info: Van Houten Mediation